כללי

אתר פיקולינה , www.Piccolina.com (להלן "האתר" הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות אונליין, ומציע לגולשיו תוכן וקניית מוצרים בעבודת יד לתינוקות וילדים (להלן – השירותים). האתר הינו בבעלות שרון לנגליב הרשומה כעוסק מורשה 061107066.

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וכי לא תהה לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו.


תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע פעולות באתר.

הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

(2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

(3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

(4) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במידה ובוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, יוצע לרוכש מוצר חלופי ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין בכך, תבוטל הזמנתו ללא כל חיוב.


פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

פרטי לקוחות לא יישמרו במאגר החברה ולא יעברו לצד ג' .

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.


תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך למשלוח המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).


מדיניות משלוחים ואספקה

במידה והמוצר קיים במלאי – הזמנות תסופקנה תוך 5 ימי עבודה (לא כולל שבתות וחגים).
המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל ובכפוף ליכולת חברת השליחויות להגיע לכל איזור.
משלוח עד הבית
המשלוחים יבוצעו בתוך ישראל ובכפוף ליכולת חברת השליחויות להגיע לכל איזור ואיזור.
עלות המשלוח הינו 35 ש"ח עבור חבילה.
המשלוח יגיע לבית הלקוח עד חמישה ימים מיום המשלוח.
דואר רשום
המשלוחים ייצאו בדואר רשום בעלות של 20 ש"ח למשלוח.
במידה והחבילה לא תגיע עד שלושה שבועות מיום המשלוח, הלקוח יפוצה על ידי החברה.
הזמנות שתתבצענה בימי חמישי לאחר השעה 17:00 תטופלנה כאילו התבצעו ביום ראשון שלאחריו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות המשלוחים ומחיריהם.
איסוף עצמי (חינם)
איסוף עצמי יבוצע על ידי הלקוח מהכתובת: משה לרר 12, נס ציונה, בתיאום מראש בלבד בטלפון 0523364686
מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות

לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
על הלקוח להחזיר את המוצר בתוך 14 יום ממועד קבלתו, וזאת בתנאי שהוחזר בשלמותו, ללא פגם, ולא נעשה בו שימוש וכשהוא ארוז באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקניה.
אין החזרה או החלפה למוצרים הבאים: מוצרים המיוצרים במיוחד ולפי הזמנת הלקוח או אשר הורכבו למענו.
דמי המשלוח אשר שולמו לא יזוכו.
ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה


אחריות

החברה אחראית על איכות המוצר ומתחייבת לפצות את הלקוח במידה ואינו מרוצה מטיבו.

החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצר.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.


שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.


בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.


שרות לקוחות

אנו מקפידות לתת שרות אדיב ומהיר לכל לקוחותינו. לכן נשמח שתפנו אלינו בכל שאלה, בקשה, רעיון, טענה.

דואר אלקטרוני: info@piccolina.com
טל: 052-3364686
כתובת: משה לרר 12, נס ציונה